Seneca Congres

Al 22 jaar lang ontmoeten bestuurders uit de sector zorg en welzijn elkaar jaarlijks op het besloten Seneca Congres. Met wisselende thema’s, boeiende sprekers en op verschillende locaties. Met als doel: informeren, inspireren, netwerken en het delen van ervaringen en kennis.

De filosoof Seneca

Lucius Annaeus Seneca was een Romeins schrijver en stoïcijns filosoof. Hij ging op jonge leeftijd naar Rome om over de retorica (de kunst van het spreken in openbaar) te leren, maar werd vooral gegrepen door het stoïcisme. Het uitgangspunt van deze stroming is: probeer je niet druk te maken om dingen waar je geen invloed op hebt. Focus je niet op het resultaat, maar op je innerlijke doel, oftewel: je houding en de manier waarop je met gebeurtenissen omgaat – dáár heb je wel invloed op.

Thomas Hofhuis

21 jaar lang werd het Seneca Congres georganiseerd door Thomas Hofhuis. Op 28 februari 2022 overleed hij aan de gevolgen van kanker. Naast een groot vermogen om inhoudelijk brede thema’s aan elkaar te knopen had Thomas een omvangrijk netwerk en uitgebreide interesses binnen en buiten de sector zorg en welzijn. Zijn positieve aard, inspiratie, enthousiasme en vermogen om maximaal van het leven te genieten maakte van hem een spil voor het Seneca congres.

Organisatie 2022 & Programmaraad

In 2022 wordt het Seneca Congres georganiseerd onder leiding van Brenda van Haarst, principal director zorg bij PGGM. Daarnaast is er in 2022 de Programmaraad in het leven geroepen. De Programmaraad denkt mee over thema’s, potentiële sprekers, de vorm en de locatie van het congres. De leden zijn benaderd op persoonlijke titel en hebben een zittingstermijn van 2 jaar. De Programmaraad bestaat uit:

Edwin Velzel

CEO PGGM

Martin van Rijn

Voorzitter Aedes (en voorzitter Seneca-congres)

Jet Bussemaker

Hoogleraar ´Beleid, wetenschap en maatschappelijke impact, in het bijzonder in de zorg´; voorzitter Raad voor Volksgezondheid & Samenleving

Maurice van den Bosch

Voorzitter van de Raad van Bestuur OLVG Amsterdam

Erik Dannenberg

Voorzitter van Divosa (vereniging voor gemeentelijke leidinggevenden in het sociaal domein); lid van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving

Ria Stegehuis

Voorzitter Raad van Bestuur Espria; bestuurslid PGGM